Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

QR Generator

Mô tả

Through this plugin you can create QR Code images based on your posts’ permalinks and show anywhere in your theme.

Cài đặt

Just copy the plugin folder in wp-content/plugins/ and activate it.

For showing the actuall QR Code you need to use function show_qr(); provided by this plugin.
or you could just copy the following code into your single.php file of your theme. Remember this function must be used inside the loop.

if(function_exists('show_qr')){ show_qr(128);}

If you noticed, there is number (128) which indicates the image size.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QR Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp