Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

QQWorld Woocommerce助手精简版

Mô tả

QQWorld WooCommerce助手,包含品牌、送货、物流查询等扩展设置。

Ảnh màn hình

  • 品牌分类法
  • 送货状态
  • 中国本地化,编辑送货地址
  • 中国本地化,订单页查看收货地址
  • 中国本地化,订单页编辑收货地址

Cài đặt

  1. 上传 qqworld-woocommerce-assistant-lite 目录到 /wp-content/plugins/
  2. 在插件页激活 QQWorld Woocommerce Assistant Lite插件

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QQWorld Woocommerce助手精简版” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

新特性:
3. [付费] 物流查询

1.0

新特性:
1. 品牌分类法
2. 订单送货状态
3. [付费] 中国本地化(收货地址)