QQWorld云存储

Mô tả

支持阿里云OSS、腾讯云COS,七牛云存储、又拍云存储、百度云BOS和所有支持镜像回源的云存储。

视频教程

Ảnh màn hình

  • 用户界面 - 设置

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QQWorld云存储” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

新增启用开关

1.0.0

插件诞生。