Qikink Print On Demand and DropShipping

Mô tả

We create a plugin to integrate the woocommerce with our website QIKINK using API.
Customer can create products in our website. Once they push the product, the product automatically comes to woocommerce.
Once customer order the product, it will automatically come to qikink.

We use this plugin to Get woocommerce keys and store url.

Ảnh màn hình

  • Connet to your Qikink Store
  • Thanks for Connecting

Đánh giá

16 Tháng Mười Hai, 2022
Easy way to connect qikink
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Qikink Print On Demand and DropShipping” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp