qibla-directory

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Mười Hai, 2023 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

26 Tháng Ba, 2018
I was already using the Qibla Directory theme and i was very happy with it ! Now i use also this plugin with other themes and it works really great !!! Can’t wait for the premium one !
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Qibla Directory” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp