Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

q-Shortcodes

Mô tả

This plugin allows you to add the following shortcodes to page or post:

Live Demo

Usage

  • Use q button in default TinyMCE editor to add shortcode to page or post.
  • Use Customize page in WordPress dashboard to change settings.

Ảnh màn hình

  • Customizer settings
  • TinyMCE settings

Cài đặt

Unzip plugin files and upload them under your ‘/wp-content/plugins/’ directory.
Activate plugin at “Plugins” administration page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“q-Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release