Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Webdev AutoTag

Mô tả

AutoTag is plugins to auto get tag from content, title using search engine (google, bing, stackoverflow) and text processing from content of post

Cài đặt

 1. Download the zip file.
 2. Log into WordPress, hover over Plugins, and click Add New.
 3. Click on the Upload Plugin button.
 4. Select the zip file you downloaded.
 5. Click Install Plugin.
 6. Activate.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Download the zip file.
 2. Log into WordPress, hover over Plugins, and click Add New.
 3. Click on the Upload Plugin button.
 4. Select the zip file you downloaded.
 5. Click Install Plugin.
 6. Activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Webdev AutoTag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 05 May 2017