Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pyrfekt Cat

Mô tả

This plugin automatically changes the order of displayed categories, to show the primary category set by Yoast SEO plugin as a first.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pyrfekt Cat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp