Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pushmix Web Notifications

Mô tả

This plugin provides integration with Pushmix service. Activate opt-in prompt on selected pages to acquire subscribers audience. Once you have a build up subscribers audience you can start sending web push notifications directly from WordPress Dashboard.

Features

 • Send web push notifications from WordPress Dashboard
 • Select pages and posts to display opt-in prompt
 • Audience segmentation via topic subscription

Requirements

 • Website must be served via HTTPS:// or localhost to display opt-in prompt
 • Pushmix Subscription ID

You will need a Subscription ID to use it. The Subscription ID is FREE and can be obtained from pushmix.co.uk.

Ảnh màn hình

 • Settings
 • Audience and Content
 • Action Buttons and Large Image
 • Opt in Prompt

Cài đặt

 1. Go to Plugins > Add New.
 2. Search for “pushmix web notifications”.
 3. Click “Install Now”.

OR

 1. Download zip file
 2. Upload the zip file via Plugins > Add New > Upload
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Go to Pushmix Settings, enter Subscription ID and select pages where you wish to display opt-in prompt.

That’s it!

Build your subscribers audience by encouraging your visitors to opt-in for web push notifications. To send web push notification click Pushmix from WordPress dashboard menu.

For more details on this plugin read here

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pushmix Web Notifications” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Pushmix Web Notifications” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Pushmix Web Notifications” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Translated to Russian language – 26th November 2018

1.0.0

 • Release Date – 5th November 2018