Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WorldShaking Web Push Notifications

Mô tả

This is a complete push notification solution for WordPress blogs and websites. Working with Firefox, Chrome and Safari.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WorldShaking Web Push Notifications” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp