Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pure PHP Pagination

Mô tả

This plugin lets you paginate for your posts to your WordPress site.

Ảnh màn hình

 • The view of the regular pagination.
 • The view of the Load More pagination.

Cài đặt

 1. Download the plugin.
 2. Activate the plugin in the WordPress Admin Panel.
 3. Usage of the plugin:

  Shortcode: “[pure_php_pagination post_type=”post” category_name=”coolpets” ppp=”3″ type_of_pagination=”regular”]”
  or in php place do_shortcode(‘[pure_php_pagination post_type=”post” category_name=”coolpets” ppp=”3″ type_of_pagination=”regular”]’)”.
  Another “type_of_pagination” “scroll” let you “Load More” your posts.
  The plugin shows your excerpt,featured image of the post and permalink for “Read More”.

Hỏi đáp

There are currently no FAQs at this time.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pure PHP Pagination” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version of the plugin.