Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pumpkin Spice Admin

Mô tả

Autumn is a special time of year for many of us. Why not have the WordPress admin dashbar reflect that?

Ảnh màn hình

  • You know you want it.

Cài đặt

  1. Upload this plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Observe as your WordPress admin takes on the mood of pumpkin spice season (September through November only)

Hỏi đáp

Why do this?

Because it’s fun.

Đánh giá

10 Tháng Mười, 2021
Just to make you smile this season. It changes the background color to cinnamon and drops a few leaves when you first open a page. I like it a lot but I may end up deleting it because it also changed all the admin fonts to a small italic. Hard to read. But still fun!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pumpkin Spice Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.1

  • Moving image assets into plugin code.

0.1.0

  • Initial release.