Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Published Post Shortcut

Mô tả

Description: Adds a link to published items under the Posts, Pages, and other custom post type sections in the admin menu.
Links: Plugin Homepage | Author Homepage

Ảnh màn hình

  • A screenshot of the main admin menu with the “Published” (pubblicati) link and count on posts.
  • A screenshot of the main admin menu with the “Published” (pubblicati) link and count on pages.

Cài đặt

  1. Unzip published-post-shortcut.zip inside the /wp-content/plugins/ directory (or install via the built-in WordPress plugin installer)
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ admin menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Published Post Shortcut” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release