Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Publish to Netlify

Mô tả

Easily deploy static sites to Netlify using WordPress as backend. This plugin builds your static website using Netlify webhooks to trigger the deploy process.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Publish to Netlify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Publish to Netlify” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Publish to Netlify” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.