Publish & Add New

Mô tả

The Publish & Add New plugin adds a new button to the post editor for fast adding. It works for posts and custom post types that use the classic editor.

Ảnh màn hình

  • The Publish & Add New button next to the Publish button.

Hỏi đáp

Does this plugin work with WooCommerce Products?

Yes. This plugin works with any post that uses the classic editor.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Publish & Add New” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.