Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Public Post Preview Configurator

Mô tả

With this plugin it’s possible to configure the expiration time of a link provided by the ‘public post preview’ plugin.

Ảnh màn hình

  • Options

Cài đặt

  1. Upload plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure plugin (Settings -> Public Post Preview Configurator)

Đánh giá

29 Tháng Năm, 2018
Have a small team of authors? Writing influencer content for a company? This plugin comes in handy all the time to increase the expiration limit.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Public Post Preview Configurator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Public Post Preview Configurator” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Public Post Preview Configurator” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Provide configuration page to configure expiration time of ‘public post preview’ plugin

1.0.1

  • Bugfix: ppp_configurator_nonce_life filter was only applied when logged in

1.0.2

  • Clean up code based on WordPress-Plugin-Boilerplate
  • Remove option when plugin is uninstalled

1.0.3

  • Bugfix: Reset config when entering empty value