Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PS AUTO SITEMAP for Widget

Mô tả

This plugin will display the Sitemap of made ​​with PS AUTO SITEMAP as widget.
PS AUTO SITEMAP is required to run.

Cài đặt

  1. Upload psas-widget.php to the /wp-content/plugins/psas-widget/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PS AUTO SITEMAP for Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First version.