Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ps Ads Pro

Mô tả

Display ads in your theme.

Developers

  • Padam Shankhadev

Ảnh màn hình

  • Backend

Cài đặt

Upload the Ps Ads Pro plugin to your blog, Activate it.

1, 2, 3: You’re done!

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload the Ps Ads Pro plugin to your blog, Activate it.

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ps Ads Pro” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • This is first version of the plugin.