Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PRyC WP: User(s) ID

Mô tả

Add column with user(s) ID to WordPress users list

Ảnh màn hình

  • Plugin at work (new column with WP User ID – UID)

Cài đặt

  1. Upload pryc-wp-user-id dir to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PRyC WP: User(s) ID” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • First public ver.