PRyC WP: TinyMCE more buttons

Mô tả

Add (unlock) more buttons (third line/row) to default TinyMCE editor::

 • select font
 • select font size
 • select style
 • text background color
 • align justify
 • underline
 • new document (clear document)
 • cut
 • Sao chép
 • charset map
 • horizontal break line

Ảnh màn hình

 • Plugin demo

Cài đặt

 1. Upload pryc-wp-tinymce-more-buttons dir to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PRyC WP: TinyMCE more buttons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1: Add “align justify” and “underline” (missed at WP 4.7)
1.0.1: First public ver.