Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PRyC WP: Sanitize file name (when upload)

Mô tả

Plugin sanitize file name when upload files – remove space, ASCII characters, lowercase, etc…

Cài đặt

  1. Upload pryc-wp-sanitize-file-name-when-upload dir to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PRyC WP: Sanitize file name (when upload)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp