Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PRyC WP: Google Sitelinks Search Box snippest

Mô tả

Plugin add to homepage code required to activate new Sitelinks Search Box @ Google search.

See more: https://developers.google.com/webmasters/richsnippets/sitelinkssearch

Cài đặt

  1. Upload pryc-wp-google-sitelinks-search-box-snippest dir to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PRyC WP: Google Sitelinks Search Box snippest” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1: First public ver.