PRyC WP: Disable self trackback

Mô tả

Plugin disable self trackback (comments) when link to other post

Cài đặt

  1. Upload pryc-wp-disable-self-trackback dir to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PRyC WP: Disable self trackback” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1: First public ver.