PRyC WP: Add timestamp to style.css link

Mô tả

Add timestamp to style.css link (eg: style.css?1412863646&#038). Also works with child theme style.css

Cài đặt

  1. Upload ‘pryc-wp-add-timestamp-to-stylecss-link’ dir to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

14 Tháng Tám, 2022
Sometimes you just want to add the timestamp via plugin. This works every time, perfect.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PRyC WP: Add timestamp to style.css link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1: First public ver.