PRyC WP: Add timestamp to style.css link

Mô tả

Add timestamp to style.css link (eg: style.css?1412863646&#038). Also works with child theme style.css

Cài đặt

  1. Upload ‘pryc-wp-add-timestamp-to-stylecss-link’ dir to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“PRyC WP: Add timestamp to style.css link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1: First public ver.