Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GetShoutbox

Mô tả

GetShoutbox plugin is quick plugin to help you to embed a free shoutbox.com quick shoutbox inside your wordpress blog.
Activate the plugin: you will automatically receive the password to your email.
Just insert the short code [getshoutbox width=320px height=240px] into your page or your post and you have a shoutbox chat into your blog.

Questions

Feel free to contact us at contact@proxymis.com for further help

Ảnh màn hình

Cài đặt

  • activate the plugin
  • insert the [getshoutbox width=320px height=240px] short code into your page or post
  • you can get more information on how to configure it on https://www.shoutbox.com/API.php

Hỏi đáp

How do I change the width and height of the shoutbox ?

you can change the size by editing the [getshoutbox width=100px height=640px] tag.

How can I moderate my shoutbox

You need to login to your shoutbox click on top right admin button.

How do I change the look and feel of my chat

you can get more information on how to configure it on https://www.shoutbox.com/API.php

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GetShoutbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp