Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Protect WordPress form Hacker

Mô tả

Actualy this plugin strong for working to block bad url request to any bad boy!
this is my second plugin,please login here and give me a vote

Credits

Updated for WordPress 3.3.1

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

After downloading and extracting the latest version of Protect WordPress form Hacker:

  1. Upload Protectwp.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Protect WordPress form Hacker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0