Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Promote extensions

Mô tả

NOTE: This plugin is meant for use with the WordPress themes developed by Themez WP theme Promote, which take advantage of it to add service Block, client, and team member, counter. Check them out!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Promote extensions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Changed tested up to

1.0.1

  • First version of the plugin

1.0.3

padding fixed for sections