Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Project Portal

Mô tả

Project-Portal allows you to create a new project and portfolio into your website body section, sidebar section, or footer widgets anywhere you want just to copy the [project] shortcode and pest it.

Major features include:

  • Custom post type.
  • Automatically show all project and portfolio.
  • You can add video.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1
  • screenshot-2

Cài đặt

Upload the Project-Portal plugin to your website, activate it, and then copy the “[project]” shortcode past it where you want to show output.

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Project Portal” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp