Progress Bar Correction For LifterLMS

Mô tả

It updates the course progress bar of LifterLMS that in many situations doesn’t work as expected.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Progress Bar Correction For LifterLMS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Progress Bar Correction For LifterLMS” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Progress Bar Correction For LifterLMS” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.0.2

*Fix: conflict during manually enrolling a user

0.0.1

*Initial release