Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Profileir

Mô tả

This is an alternative plugin for Gravatar. By installing and activating this plugin, you can use the avatar service Profile.ir. The service is an Iranian service that provides users with a portfolio and blog system. By installing this plugin, the avatar images of your users will be taken from this service and also if the user has an image on gravatar and it has no account on Profile.ir this plugin receive this image smartly and upload it on its server . by using this process, the loading speed in iran and iranian websites is multiplied.

Cài đặt

  1. Upload profileir to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload profileir to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Profileir” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp