Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Profile Picture Privacy Controls

Mô tả

A WordPress plugin that gives users control over whether or not to opt-in to Gravatar. Avoids revealing Gravatars to logged-out visitors.

Cài đặt

  1. Install or upload the plugin through the ‘Add New’ flow under the ‘Plugins’ menu in WordPress
  2. Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Profile Picture Privacy Controls” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release