Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Products Boxes & Slider for Woocommerce

Mô tả

Live Demo | support

Products Boxes & Slider for Woocommerce provides you shortcodes for beutifully designed boxes and sliders to display your Woocommerce products on your wordpress site!

We provide you 5 different shortcodes that includes product cards and sliders.

 1. Product Boxes – Card style
 2. Product Boxes with filters
 3. Product slider with animated caption
 4. Product slider – Images
 5. Product slider – Card style

Read the full documentation and preview the demo here!

Ảnh màn hình

 • Product Boxes – Card style
 • Product Boxes with filters
 • Product slider with animated caption
 • Product slider – Images
 • Product slider – Card style

Cài đặt

 1. Go to the Plugins Menu in WordPress
 2. Search for “Products Boxes & Slider for Woocommerce”
 3. Click “Install”
 4. Click “Activation”
 5. Put shortcode on your preferred location

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Products Boxes & Slider for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial Release