WordPress.org

Plugin Directory

Advanced Product Variation Swatches for WooCommerce – Display product attributes as color swatch, button, advanced dropdown or image etc

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Product Variation Swatches for WooCommerce – Display product attributes as color swatch, button, advanced dropdown or image etc

Mô tả

Display product attributes as color swatch, button, advanced dropdown or image etc.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-3.png
  • screenshot-3.png

Cài đặt

  1. Upload user-frontend-elementor to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Product Variation Swatches for WooCommerce – Display product attributes as color swatch, button, advanced dropdown or image etc” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp