Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product revenue chart

Mô tả

This plugin create chart with every month product revenue for actual year.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload “product-revenue-chart.zip” archive file to the “/wp-content/plugins/” directory and extract it.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

none

Installation Instructions
  1. Upload “product-revenue-chart.zip” archive file to the “/wp-content/plugins/” directory and extract it.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product revenue chart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

secure urls

1.0.2

add links on plugin.php install page to plugin

1.0.3

change main file product_revenue_chart.php to product-revenue-chart.php

1.0.4

change plugin title an change plugin archive file from product_revenue_chart.zip to product-revenue-chart.zip

1.0.5

dumped script error with no earnings per year

1.0.6

use custom ajax requests for load speed

1.0.7

return to default ajax requests
add template line graph