Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product Price Markup for Woocommece

Mô tả

Woocommerce product backend page add markup(%) field in which add percentage which you want to increase price of product using plugin. if you want to decrease by some percentage add markup(%) field value as nagative.

eg.
1) Product price $150 and if increase value by 20% in backend add 20 and its display price in frontend $180.
2) Product price $150 and if decrease value by 20% in backend add -20 and its display price in frontend $120.

Required Plugin

Woocommerce

Ảnh màn hình

  • Wocomeece frontend single product before markup page.
  • Wocomeece backend single product page.
  • Wocomeece frontend single product after markup page.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product Price Markup for Woocommece” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp