Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product Options Index for Woocommerce

Mô tả

This plugin makes it easy getting information on each of your products without leaving your Woocommerce Product page index. So you can quickly find a product that needs your action.

The index which is represented by icons cover the the most important options of a product.

Also support the following plugins:

  • Woocommerce Subscription
  • Woocommerce Booking

Ảnh màn hình

  • Showing options in Woocommerce Admin Products page.

Đánh giá

1 Tháng Chín, 2020
This is exactly what we were looking for. Thank you.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product Options Index for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

First release.