Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product Info Request for WooCommerce

Mô tả

Build a form.

Build a form with Contact Form 7.

Insert the shortcode.

Insert the shortcode in the Product Info Request Settings (in admin menu).

That is!

The form is ready in your single product! Easy as pie!

Product Info Request for WooCommerce Needs Your Support

If you enjoy using Product Info Request for WooCommerce and find it useful, please consider making a donation. Your donation will help encourage and support the plugin’s continued development and better user support.

Ảnh màn hình

  • The Contact Form 7 shortcode in Product Info Request settings (backend).
  • The form in a single product (frontend).
  • Email example.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Download and install the Plugin
  2. Upload the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None. Yet. 🙂

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
The form goes in just as the installation instructions and screenshots show. The product id goes in the subject line. Very nice!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product Info Request for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.