Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product Gallery

Mô tả

Product Category & Product Gallery Viewer with Short Description View (optional), Product Page
Widget for Sidebar Product View & Category View

Ảnh màn hình

 • Product Page View.
 • Lightbox Product View when click on Product Image.
 • Product Image & Category Add/Edit/Delete through Admin Panel
 • Widget for Sidebar Product View & Category View

Cài đặt

 1. Upload “product-gallery” to the “/wp-content/plugins/” directory.
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
 3. use [lightbox_product_gallery per_page=”9″ category=”slug” desc=”true”] short code in your product page
 4. use [category_gallery width=”215″ background=”#fff”] short code in your category view page

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

6.2

Add Imagesize in Widget for random category view
Add Imagesize in Widget for random product view

6.0

 • Add Product Manager Role for users

4.0

 • Addition Responsive ( BOOTSTRAP ) for Product Gallery Page
 • Add ONLY NEW Product view option in Widget for Random Product Picture View
  Add New Product Check Box Mark in Product Gallery

3.0

 • Initial release with Widget RANDOM PRODUCT PICTURE VIEW