Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Product Filter Addon for-Woocommerce

Mô tả

It is a product category search filter plugin. Which is helpful for your product sorting like category, subcategory & nested category, etc. It’s must be time-consuming when you using it.

Major features in Product Filter Addon for-Woocommerce:

 • Three-step category search.
 • Two-step category search.
 • One step category search.
 • Specific id category search.
 • Drag and Drop Feature.

 • Demo & Documentation link:
  https://eclippermedia.com/plugin/

Ảnh màn hình

 • When you install the plugin, get this option and you can use it drog & drop.
 • It has important plugin options. You can change it easily.
 • You can change stepper which you need.
 • You will be used specific category id. Which will be shown specific category id items.
 • Finally got this design.

Cài đặt

*. upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
*. activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
*. use the Settings->plugin Name screen to configure the plugin

When you install this plugin than create new search options.

1.0: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Product Filter Addon for-Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 25 November 2019