Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pro Related Post Widget

Mô tả

Pro Related Post Widget plugin.dynamically show related post according to post.

Ghi chú:

  • unchecked (Hide if no posts to show:?) case.if no post found then it work as latest post.

More Detail : http://socialcms.wordpress.com/

Ảnh màn hình

  • This screen shot description corresponds to screenshot-1.png.

Cài đặt

  1. Upload the pro-related-post-widget folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go Appearance => widgets section see Pro Related Posts

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pro Related Post Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

N/A