Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pro Recent Post Widget

Mô tả

Pro Recent Post Widget plugin.You have choice to specific category recent post show.exclude any category,exclude any post

Features

  1. You have choice to specific category recent post show.
  2. exclude any post.
  3. exclude any category.

More Detail : http://socialcms.wordpress.com/

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png : screen shot admin widgets section.

Cài đặt

  1. Upload the pro-recent-post-widget folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go Appearance => widgets section see Pro Recent Posts

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

8 Tháng Hai, 2017
Hiding some "utility" posts comes in handy: [ link redacted, please do not post links in reviews ]
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pro Recent Post Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Add exclude post option

1.0

  • Initial release