Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Private Posts by Default

Mô tả

When you write a new Post or Page (or maybe a Custom Post Type) this plugin make Private Visibility choosen by default.

Active it and it’s done.

Important URL’s

Author’s Blog

Plugin Home |
Forum |
Twitter

Cài đặt

Requirements

  • PHP: 5.x.x
  • WordPress: 3.x.x

Basic Installation

  • Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Does it have a configuration menu?

No! You just need to active and it’s working.

Đánh giá

24 Tháng Một, 2018
This is a plugin for the time when you hit “New Post” and use the online editor. It doesn’t inject the ‘private’ visibility at the time of making of the post, so it can’t work when using the WP apps. But it works perfectly as advertised.
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Private Posts by Default” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release