Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Private Comment Notification Email

Mô tả

Hides private details from comment notification emails, such as IP address and email.

Why would you want this? Say for example you have Contributors on your blog. You don’t want them to get emails with your commenter’s private information.

Ảnh màn hình

  • Email without the email and IP Address

Cài đặt

  1. Activate the “Private Comment Notification Email” Plugin
  2. Everything else is automatic.

Hỏi đáp

Can I still see the commenter’s email and IP address on the comments page?

Yes anyone with Author level and above can.

Will the new user notification email have email and IP address listed?

Yes

Will comment moderation emails have email and IP address listed?

Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Private Comment Notification Email” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0 (Feb 3rd, 2011)

  • First release