Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Private by Default

Mô tả

When creating new posts or pages (of regular WordPress types or custom post types), this plugin makes them private by default.

Just activate the plugin, no further configuration is necessary (or even possible).

This plugin is a fork of the Private Posts by Default plugin since it didn’t work properly in WordPress 4.3 and wasn’t updated in more than three years.

Important URL’s

Cài đặt

Requirements

  • PHP: 5.x.x
  • WordPress: 3.x.x

Basic Installation

Preferred installation method:

  • composer require wpackagist/private-by-default
  • wp plugin activate private-by-default

Or, if you must do it the suboptimal way:

  • Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Does it have a configuration menu?

No, it’s not necessary since there is nothing to configure. The plugin works it’s magic right after it’s activated.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I went looking for a plugin that would allow me to post my private blog posts without fear of accidentally leaving anything out for public consumption. I’m very appreciative that I found it, and it works the way I wanted it to.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Private by Default” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release