Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Privacy Policy Message

Mô tả

Privacy policy message.

Major features:

  • Choose between custom link and default Privacy Policy page

Ảnh màn hình

  • Frontend with options
  • Backend options

Cài đặt

Upload plugin to your blog, Activate it

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Privacy Policy Message” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Release Date – 19 April 2019

  • Sample configuration with link