Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Prism Syntax Highlighter

Mô tả

Prism is a new lightweight, extensible syntax highlighter, built with modern web standards in mind, by
Lea Verou. This is a WordPress plugin to make it super simple to use Prism on your
WordPress site.

Features include:

  • Easy setup (install and activate the plugin and Prism is already working)
  • Settings page with Theme chooser
  • Enable/disable Prism plugins as required (all from the settings page)

For more info on the Prism plugin see the official site.

Cài đặt

  1. Upload the wp-prism folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Settings > Prism Settings to tweak Prism

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Prism Syntax Highlighter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release