Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Print Bangla News

Mô tả

A large number of Bangladeshi news portal is developed using WordPress CMS. They don’t have any developers. This plugin is Made for those, who want to add pretty and clean print options to their WordPress website.

If you Face 404 Error After Install This Plugin Follow the below steps.
Goto Permalink Settings (Settings->permalink Setings) And just Click on save changes.
https://prnt.sc/uUNbLqgKFV1E

Ảnh màn hình

  • e-Paper Layout Demo.
  • Online Newsportal Layout Demo.
  • Admin Panel

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Print Bangla News” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp