pricing-table-builder

Mô tả

Plugin này đã được đóng vào 7 Tháng Hai, 2018 và không sẵn sàng để tải về. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

Tháng Mười 18, 2016
I purchased the Pro version of the plugin a few days ago, but didn't use it. Everything else is good, but the table doesn't look great on the site. There are no options for customizing the Table width and it really makes the table look bad and out of shape.
Tháng Chín 3, 2016
The perfect combination of simplicity and functionality.Very nice!
Tháng Chín 3, 2016
I am glad that I found this plugin. It is very easy to use and my pricing table looks very pro. Thanks for the support guys!
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pricing Table” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp