pricing-table-builder

Mô tả

Plugin này đã được đóng vào 7 Tháng Hai, 2018 và không sẵn sàng để tải về. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

Not good Enough!

I purchased the Pro version of the plugin a few days ago, but didn't use it. Everything else is good, but the table doesn't look great on the site. There are no options for customizing the Table width and it really makes the table look bad and out of shape.
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pricing Table” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp