Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pricing table addon for elementor

Mô tả

It is a simple Pricing table addon for elementor.After installing this plugin you will get a pricing table widget in the elementor widget area.You can add your own custom pricing table and compare your pricing lists with the Elementor Page Builder.All of the options are easily customizable on this pricing table plugin.

Features

  • Customizable pricing table
  • Three different modern layout style
  • Fully responsive
  • Possible to add own colors,fonts and styles

Ảnh màn hình

  • The front-end view screenshot-1.jpg
  • The Elementor view screenshot-2.jpg

Hỏi đáp

Is it compatable with latest elementor version?

  • Yes, It is compatable

Need Any Help?

  • Please mail us at ikardi04@gmail.com
  • We provide live support`

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pricing table addon for elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release at 6/19/2021