Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Prevent Read More Scroll

Mô tả

According to WordPress documentation, by default, clicking the .more-link anchor opens the web document and scrolls the page to section of the document containing the named anchor (#more-XXX). This section is where writers choose to place the tag within a post type. With this plugin we can prevent this scroll down.

Visit the Seocom website for more information.

Cài đặt

  1. Install Prevent Read More Scroll either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server inside the wp-content/plugins folder of your WordPress installation.
  2. Activate Prevent Read More Scroll plugin via WordPress Settings.
  3. It’s done. Easy, isn’t it?

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Prevent Read More Scroll” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release.